తాను ఇష్టపడే తెలుగు భాషా దినోత్సవం రోజునే తరలిరాని లోకాలకు తరలిన హరికృష్ణ

తెలుగు భాష అంటే అమితంగా ఇష్ట పడే ఎన్టీఆర్ తెలుగు రాష్ట్రాన్ని విభజించడాన్ని నిరసిస్తూ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ.. తన రాజ్యసభ పదవికి రాజీనామా ఇచ్చారు. తండ్రి స్వర్గీయ హరికృష్ణ లాగే తెలుగు వారిని అమితంగా ఇష్టపడే హరికృష్ణ తెలుగు భాషను అమితంగా ఇష్టపడే వారు.. రాజ్య సభలో తెలుగు భాషకు ప్రాధాన్యం ఉండాలని కూడా హరికృష్ణ గళం ఎత్తారు. అటువంటి వ్యక్తి… తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఆగష్టు 29 న రోజున అందరినీ వదిలి తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు. ఈ విషయం హరికృష్ణ సన్నిహితులు గుర్తు చేసుకుని కన్నీరు పెడుతున్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here