గోదారమ్మ జన్మస్థలం, నాసిక్

దక్షిణ గంగా పిలవబడే గోదావరి నది పుట్టిన స్థలం.. నాసిక్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here