శ్రీ రెడ్డి శేఖర్ కమ్ముల కి ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటో చుడండి

శ్రీ రెడ్డి శేకర్ కమ్ముల కి ఇచ్చిన వార్నింగ్
శ్రీ రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలు

 

 

శ్రీ రెడ్డి ఇంకా ఏం చెప్పిందో శేకర్ గురించి చుడండి,, ఆయన పై కేసు కోసము సాక్షాలు కూడా ఉన్నాయి అంటుంది..ఇది చూడటానికి ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి.

https://youtu.be/V1PvfGtZnh4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here